Linefiske med moderne autolinebåter

H.P. Holmeset AS er et linebåtselskap som driver linefiske med moderne autolinebåter. Linehalinga foregår gjennom en moonpool/ dragerbrønn der folket arbeider beskyttet mot vær og vind.

Vi fisker torsk, hyse, steinbit, lange, brosme, blåkveite, rødfisk og skate på fiskefeltene i det nordøstlige Atlanterhavet.

Vi har en moderne båt i aktivitet med filetfabrikk om bord, der vi skjærer og pakker torsk- og hysefilet når dette er lønnsomt. Resten av fisken går til rundfrysing i vertikalfrysere. Dette gir en svært høy kvalitet på våre produkter, og som gjør dem etterspurte både i Norge og i utlandet.