Content1 | col1

Om oss

H.P. Holmeset AS er en familiebedrift med røtter mer enn har 100 år tilbake i tid. Reder Per Arne Holmeset er en av pionerene innen norsk linefiske og har alltid ligget i forkant av utviklingen både når det gjelder tekniske løsninger, markedsmessig svingninger og den norske fiskeripolitikken. Han har således kunnet navigere selskapet trygt selv om det har vært storm rundt bransjen generelt de siste tiårene.

Ett eksempel er utviklingen av den patenterte dragerbrønnen, som har bidratt til et mer effektivt, trygt og lønnsomt linefiske. Den første båten utstyrt med dragerbrønn ble levert i desember 1998, og ble en ubetinget suksess!