Content1 | col1

Linefiske

Linefiske foregår med botnline eller fløytline og er en tradisjonell og svært utbredt form for fiske i Norge. Denne form for fiske ble tidligere sett på som veldig primitiv, men som ga den beste kvaliteten på fisken.

Linefiske en miljøvennlig fiskemetode, fordi den er selektiv i forhold til art og størrelse, i liten grad skader havbunnen og gir fangst av høy kvalitet med relativt lite drivstofforbruk.

Fra en utvikling med åpne dekksbåter på 60 tallet, har vi i dag effektive lukkede autolinebåter med topp manøvreringsevne.

Når man på denne måten kan få opptil 20 tonn fisk h/g vekt og biprodukter som lever, rogn, torskehode og marine restprodukter av god kvalitet, bør framtidspotensialet være veldig godt.